<<
ŽÁDOST
O KATALOG

Konstrukce

Konstrukce
KONSTRUKCE

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ BAZÉNU DESJOYAUX

Konstrukce francouzských bazénů od společnosti Desjoyaux je tvořena železobetonovou skeletovou konstrukcí, která je plně samonostná

Betonáž je prováděna do tzv. ztraceného bednění z tvrzeného polypropylenu, umožňující plynulé provázání stěn a dna bazénu. Jednotlivé panely bednění jsou před betonáží svisle proarmovány a provázány s vodorovnou výztuží stěn i dna bazénu

Po sestavení požadovaného tvaru, velikosti bazénu a kompletním proarmování jsou stěny i dno bazénu zabetonovány v jeden den. Tak vznikne mimořádně stabilní železobetonová monolitická konstrukce, podobná základům Vašeho domu. Nevyžaduje žádné další statické zajištění a je schopna velmi dlouhodobě a spolehlivě odolávat všem nepříznivým vlivům z hlediska vnitřního tlaku sloupce vody a teplotních rozdílů. Vodotěsnost, snadná údržba a estetika vnitřního prostoru bazénu je zajištěna speciální fólií – linerem, který je k hornímu lemu bednění přichycen prostřednictvím speciálního zámkového uchycujícího profilu. Ten je nedílnou součástí vrchní hrany obvodu tělesa bazénu.

Nemusíme bazén obsypávat, abychom ho mohli napouštět vodou, a rovněž nemusíme bazén napouštět, abychom ho mohli obsypávat zeminou. V tom spočívá kouzlo samonosné monolitické konstrukce bazénu.

Liner

Zajišťuje vodotěsnost a estetiku vnitřního prostoru bazénu. Není svařován na místě z metráže, ale je vyroben jako celistvý vak v závodě Desjoyaux z důvodu estetiky a kvality svarů. Je zavěšen do speciálního profilu, který je připevněn ke konstrukci bazénu. Snadná výměna po letech provozu, bez zásahu do obruby nebo bazénu. K dostání v mnoha odstínech a provedení

Filtrační jednotka

Filtrace bez potrubních rozvodů vody okolo bazénu. Vynález, patent, výroba, vše exkluzivně Desjoyaux. Rychlá instalace, žádné možné nebezpečí úniku vody. Více v katalogu na straně 10-11.

Obrubní kámen

Čisté a elegantní zakončení hrany bazénu. Obrubní kameny jsou přilepeny flexibilním lepidlem na horní věnec bazénu. Důležitá funkce tohoto prvku je ochrana bazénu proti nečistotám. Přesazením přes vnitřní hranu konstrukce je dosaženo funkce tzv. „vlnolamu“, který částečně brání šplouchání vody z bazénu. Na rohy bazénu a obloukovité vstupní schodiště jsou používány speciální tvarovky.

Svislá a vodorovní výztuž

pro zajištění samonosné vlastnosti konstrukce je v horním a spodním věnci bazénu uložena a provázána vodorovná a svislá výztuž.

Betonové dno a stěny bazénu

pro dosažení monolitického bazénu jsou stěny a dno betonovány v jeden den. Tloušťka dna je cca 15cm, šíře stěn je 17cm

Ztracené bednění

Vynález, patent, výroba, vše exkluzivně Desjoyaux. Speciální oboustranné polypropylenové ztracené bednění, různé tvary a velikosti dosažené skládáním jednotlivých modulů po 25cm. Odolné vůči mrazu a pohybu terénu. Železobetonový monolit s životností Vašeho domu a dlouhodobou zárukou.

Betonové pilířky

možná varianta pro posílení stability okolní zpevněné plochy. V tomto případě doporučujeme provázat připravenou armaturu s výztuží desky pod dlažbu terasy.

Výztuž dna bazénu

svázaná se svislou i vodorovnou výztuží pro zajištění stability s vysokou statickou odolností.

Podpůrné patky

v místě jednotlivých spojů panelů ztraceného bednění jsou po předchozím směrovém a výškovém zaměření osazeny podpůrné patky, které umožňují jednofázovou betonáž stěn i dna bazénu, tedy současně v jeden den.

MONTÁŽ

1. fáze

Výkop pro Váš budoucí bazén vytyčíme na místě stavby a to jak směrově, tak výškově a dodáme veškerou výkresovou dokumentaci. Po provedení zemních prací je zhotoveno štěrkové hutněné lože pro založení podpůrných bloků, ke stavbě jednotlivých panelů bednění bazénu Desjoyaux.

2. fáze

Na podpůrné bloky postavíme oboustranné ztracené bednění z polypropylenu vyztužené v horním a spodním věnci jeklem. Po spojení jednotlivých segmentů/ dílů je bednění vyvýšeno vůči dnu bazénu tak, aby byla při betonáži docílená v jeden den betonáž stěn i dna bazénu. Vzniká konstrukce – velmi pevná, samonosná, monolitická a odolná vůči vlivům.

3. fáze

Následně proarmujeme horní věnec bazénu ocelovými pruty, které vkládáme do připraveného bednění. Třmínky prostrčíme jednotlivými kapsy bednění jako svislou výztuž, spojíme s výztuží horního a spodního věnce, které následně propojíme s výztuží dna.

4. fáze

Betonáž bazénu probíhá v jeden den a to jak stěn, věnců, tak i dna bazénu (jinak by to nebyl monolitický skelet). Betonáž provádíme přímo z mixu (nikdy ne zavlhlou směsí na sklápěčce z důvodu kvality betonu a jeho budoucích vlastností). Pokud není možné zajet mixem k bazénu, používáme beton-pumpu.

5. fáze

Zrání skeletu bazénu před obsypem a případnou stavbou teras je 2 až 4 týdny, tzn. standardní doba pro prvotní zrání betonu.

6. fáze

Na horní lem bazénu lepíme speciální obrubní kameny, které jsou vždy součástí dodávky. Lepení provádíme na flexibilní lepidlo. Obrubní kameny předsazujeme nad hladinu vody cca 2-3 cm, předsazení vytváří tzv. vlnolam. Ze strany terasy může být obrubní kámen také vyvýšen a to o 0,5 až 3,5 cm z důvodů zabránění splachování nečistot z terasy do bazénu při dešti nebo při mytí terasy. Obrubní kámen rovněž tvoří optickou hranici mezi vodou a terasou. Kameny spárujeme spárovací hmotou ve stejné barvě.

7. fáze

Před pokládkou lineru (bazénová folie pro vodotěsnost, blíže viz konstrukce – všeobecně) hrubé betonové dno bazénu opravíme stěrkou a následně opatříme geotextilií. Geotextilie lepíme na silikonové tmely a slouží pro příjemný nášlap na dně bazénu.

8. fáze

Železobetonový monolit vyčistíme a milimetrové spoje panelů přelepíme speciální páskou. Do horního profilu upevníme liner, který tvoří bezproblémovou vodotěsnost a vnitřní estetiku bazénu. Z prostoru mezi linerem a konstrukcí odsajeme vzduch a zároveň napouštíme vodu, po napuštění vody je liner usazen.

9. fáze

Zprovozníme filtrační jednotku.

10. fáze

Bazén po fyzické a chemické údržbě

LINER – BAZÉNOVÁ VODOTĚSNÁ FÓLIE

Úkolem lineru je zajíštění příjemné estetiky a vodotěsnosti vnitřního povrchu bazénu

Vyberte si barvu lineru dle Vašich představ. Díky široké nabídce barev a vzorů splníme požadavky na estetiku bazénů jak u funkcionalistických moderních domů, tak i venkovských sídel či klasických staveb.

Na svary lineru poskytujeme záruku 12 let.

Kompletní výroba lineru probíhá od A do Z přímo v závodě Desjoyaux ve Francii, pro tuto činnost byla postavena nová moderní výrobní hala.

Jednobarevné provedení

Moderní barvy

Lem lineru

ZDE JE NĚKOLIK DŮVODŮ PROČ LINER PRÁVĚ OD NÁS:

1

nesvařujeme liner uvnitř bazénu na místě. Svary jsou prováděny v závodě Desjoyuax na speciálních strojích. Nevytváří ostrou hranu, jsou téměř neviditelné a záruka je 2+10 let

2

pokud do lineru uděláte dírku jakýmkoli způsobem (normálním provozem je to velmi nesnadné – ani dítě s hračkou, ani pes, ani kamínek na dně bazénu otvory většinou nezpůsobí) toto narušení dokážeme na místě zjistit ultrazvukem a zalepit ho přímo pod vodou

3

liner Desjoyaux nevytváří na dně „faldíky“, protože je tzv. poddimenzovaný, což znamená „šitý“ na míru bazénu a záměrně o něco menší než je skutečná plocha, kterou má pokrýt. Monolitická železobetonová konstrukce Desjoyaux tah poddimenzovaného lineru při napuštění vydrží a nezbortí se

4

tlak sloupce vody při a po napuštění způsobí, že se liner tvarově přizpůsobí vnitřnímu prostoru a povrchu bazénu

5

po 15 až 20 letech se může liner lehce vyměnit bez jakýchkoliv zásahů do konstrukce a bez odbourávání obrubních kamenů

6

široká nabídka barev a vzorů splní požadavky na estetiku bazénů jak u funkcionalistických moderních domů, tak i venkovských sídel či klasických staveb

Přijďte se podívat
Přijďte se podívat a inspirovat do našeho nového bazénového centra