<<
ŽÁDOST
O KATALOG

Filtrace

Filtrace
FILTRACE

BEZPOTRUBNÍ FILTRACE DESJOYAUX

Kvalita vody v bazénu je z 80% ovlivněna kvalitou a výkonem mechanické filtrace. Proto Desjoyaux používá filtraci umožňující zachytit částečky do velikosti několika málo mikronů.

Filtr Desjoyaux je mikroporézní s velkou filtrační plochou. Filtrace Desjoyaux používá speciální filtry z netkaného materiálu se schopností filtrace na 6 a 15 mikronů. Promyšlená konstrukce filtračních jednotek Desjoyaux nevyžaduje žádné vnější potrubní rozvody vody okolo bazénu. Tím jsou prakticky vyloučeny možné úniky vody z potrubních systémů.

VÝHODY FILTRAČNÍ JEDNOTKY DESJOYAUX

  • bez potrubních rozvodů a otvorů v konstrukci bazénu
  • rychlost instalace
  • mimořádná účinnost
  • úsporný a ekologický provoz
  • minimální rizika průsaků a úniků vody z bazénu
  • spolehlivost

Vývoj filtrační jednotky byl od počátku veden snahou o jednoduchost a účinnost. Tyto vlastnosti jsou vtěleny do všech modifikací filtračních jednotek v podobě základní závěsné verze GR.I 181, v konstrukci bazénu integrovaného filtračního panelu PF.I 181 nebo masážního a filtračního schodiště JET SET. Nejpodstatnější výhodou systému okruhového čištění vody je odbourání veškerých potrubních rozvodů vody okolo bazénu, které mohou být v budoucnu problematické z hlediska úniků vody pod okolní dlažbou či jen pod terénem. Pro filtraci Desjoyaux nepotřebujete technickou šachtu nebo místnost v domě.

Tradiční filtrační systém vnější recirkulace vody s nevýhodami
vyžaduje potrubní vedení v zemi, otvory v konstrukci bazénu a venkovní technickou šachtu nebo místnost v domě

Moderní filtrační systém vnitřní recirkulace vody s výhodami
nevyžaduje potrubní vedení v zemi, otvory v konstrukci bazénu a venkovní technickou šachtu nebo místnost v domě – kompaktní filtrace Desjoyaux

JAK FUNGUJE KOMPAKTNÍ FILTRACE DESJOYAUX

Voda je z bazénu nasávána do filtračního bloku vtokovou klapkou–skimmerem. Ten umožňuje nasávání pouze jedním směrem a zabraňuje zpětnému vytékání. Voda postupuje přes koš na hrubé nečistoty do filtračního vaku z vrstveného mikroporézního materiálu na bázi netkané textilie o propustnosti ok cca 6-15 μm. Voda se po úpravě vrací zpět do bazénu výtlačnou tryskou. Bazén není napojen na kanalizaci a vodovodní řad.

Závěsná filtrační jednotka GR.I 181

Základní verze filtrační jednotky byla patentována v roce 1983 a díky nezávislé koncepci řeší „všechna problémová místa“ klasických rozvodů bazénů. Odpadá instalatérská práce, úniky vody, ztráty v potrubí atd. Filtrační jednotky jsou dodávány se světly, filtračním vakem z mikroporézního materiálu o propustnosti ok 6 a 15μm a elektrorozvaděčem s jističi a časovým spínačem. Filtrační jednotka může být vybavena dalšími funkcemi jako např. protiproudem, ohřevem nebo elektrolýzou vody. Tuto filtrační jednotku je možno použít i pro stávající bazénová tělesa při rekonstrukci bazénu.

Zabudovaný filtrační panel PF.I 181

Filtrační panel PF.I 181 je integrován přímo do stěny konstrukce bazénu. Na stavbu je dopraven připravený k zabudování a betonáži včetně provázané armatury ve věncích a po obvodu bloku. Po jeho montáži do konstrukce bazénu je připraven pro betonáž prolitím konstrukčního betonu do dutých částí ztraceného bednění, jehož je přímou součástí. Filtrační panel tak tvoří s bazénem společný celek, princip filtrace je shodný jako u závěsné verze GR.I. Nový model PF.I 181 byl uveden na trh v roce 2016.

Přijďte se podívat
Přijďte se podívat a inspirovat do našeho nového bazénového centra