<<
ŽÁDOST
O KATALOG

Bazény na zahradě

Bazény na zahradě
BAZÉNY NA ZAHRADĚ

Firma HaK Kladno s.r.o. prodává a montuje bazény DESJOYAUX 30 let a již 27 let je největším partnerem DESJOYAUX v České republice a jedním z největších v Evropě.

Více jak 60 spokojených zákazníků ročně a více než 2000 od roku 1992 nás opravňuje Vám nabídnout – zkušenosti, profesionalitu a skvělý produkt – bazén DESJOYAUX.

Zajišťujeme výstavbu Vašeho bazénu na klíč výhradně vlastními zaměstnanci; komplexně od návrhu po konečné uvedení bazénu do provozu se všemi případnými individuálními atributy, jako např. zastřešení bazénu, ohřev vody různými způsoby, odvlhčení interiérů u vnitřních bazénů apod.

Samozřejmostí je komplexní poradenská činnost v oblasti interiérových i exteriérových bazénu, včetně výpočtů a návrhů technických řešení tak, aby z vody byla radost a ne starost. Bazén dodáváme, jako funkčně schopný komplet, tj. ve standardní dodávce je obsaženo vše, co je potřebné k bezproblémovému chodu a údržbě Vašeho bazénu.

Bazény Desjoyaux spojují dvě naprosto revoluční myšlenky a to:

NA CO SE PTÁT PŘI VÝBĚRU BAZÉNU?

Postavíte mi bazén na klíč včetně zemních prací?

Naše odpověd: Ano postavíme na klíč včetně zemních prací pokud si to budete přát, nebráníme se i Vaší součinnosti.

Práce budete provádět se svými zaměstnanci, nebo si najímáte sezónní pracovníky, případně chcete, abych si část prováděl sám?

Naše odpověd: Práce provádíme zásadně vlastními zaměstnanci se zkušenostmi při stavbě více než 2000 bazénů.

Jaký typ konstrukce stavíte, je vhodný? a proč?

Naše odpověd: Postavíme Vám bazén železobetonový monolitický, kdy se pro statickou odolnost betonují stěny i dno v jeden den, takový bazén má životnost několik generací.

Zakreslíte bazén a předáte mi všechny podklady?

Naše odpověd: Samozřejmě naši technici pracují v systému AutoCad.

Jaká je záruka a na co je konkrétně?

Naše odpověd: Na konstrukci bazénu 10 let a na další komponenty 5 a 2 roky.

Poradíte mi se zastřešením a případně s jeho realizací?

Naše odpověd: Samozřejmě a z našich zkušeností navrhneme nejlepší řešení pro Vás.

Dáte mi do nabídky vše tak, abych měl kompletní cenu za dílo bez mé účasti? (pokud si to přeji)

Naše odpověd: Samozřejmě, všechny práce, dodávky a stavební činnosti bude nabídka obsahovat ihned.

Používá se stejný systém i v zahraničí a s jakou tradicí?

Naše odpověd: Systém Desjoyaux se používá od roku 1966, nyní cca v 80 zemích světa s produkcí mnoha tisíc bazénů ročně.

Zabývá se vaše firma jen stavbou bazénu?

Naše odpověd: Ano naše firma se úzce specializuje na stavbu bazénů a to i interiérových, včetně zastřešení a dalších produktů, které se týkají problematiky bazénů a teras kolem nich.

Jaké máte platební podmínky?

Naše odpověd: Platební podmínky jsou předmětem smlouvy o dílo a jsou nastaveny dle pokynů mateřského podniku Desjoyaux a dohody s Vámi.

Budete mi bazén servisovat i po uběhnutí záruční doby?

Naše odpověd: Ano, máme kompletní servisní zázemí se zkušebními stolicemi, speciální profesionální laboratoř na rozbor bazénové vody a naši servisní technici jsou připraveni pro Vás. Běžnou praxí je služba odzimování a zazimování bazénu.

Za jak dlouho mi bazén postavíte?

Naše odpověd: Hrubá stavba trvá cca tři dny a dokončení stejnou dobu. Mezi těmito etapami je potřeba počítat se zráním betonu a úpravou/stavbou okolí/terasy.

Máte vlastní stroje a zařízení?

Naše odpověd: Všechny stroje a zařízení včetně vozového parku jsou v našem vlastnictví. Naše firma je kompletně pro tuto činnost vybavena a její vybavení se neustále obměňuje za nové.

Konstrukce
KONSTRUKCE

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ BAZÉNU DESJOYAUX

Konstrukce francouzských bazénů od společnosti Desjoyaux je tvořena železobetonovou skeletovou konstrukcí, která je plně samonostná

Betonáž je prováděna do tzv. ztraceného bednění z tvrzeného polypropylenu, umožňující plynulé provázání stěn a dna bazénu. Jednotlivé panely bednění jsou před betonáží svisle proarmovány a provázány s vodorovnou výztuží stěn i dna bazénu

Po sestavení požadovaného tvaru, velikosti bazénu a kompletním proarmování jsou stěny i dno bazénu zabetonovány v jeden den. Tak vznikne mimořádně stabilní železobetonová monolitická konstrukce, podobná základům Vašeho domu. Nevyžaduje žádné další statické zajištění a je schopna velmi dlouhodobě a spolehlivě odolávat všem nepříznivým vlivům z hlediska vnitřního tlaku sloupce vody a teplotních rozdílů. Vodotěsnost, snadná údržba a estetika vnitřního prostoru bazénu je zajištěna speciální fólií – linerem, který je k hornímu lemu bednění přichycen prostřednictvím speciálního zámkového uchycujícího profilu. Ten je nedílnou součástí vrchní hrany obvodu tělesa bazénu.

Nemusíme bazén obsypávat, abychom ho mohli napouštět vodou, a rovněž nemusíme bazén napouštět, abychom ho mohli obsypávat zeminou. V tom spočívá kouzlo samonosné monolitické konstrukce bazénu.

Liner

Zajišťuje vodotěsnost a estetiku vnitřního prostoru bazénu. Není svařován na místě z metráže, ale je vyroben jako celistvý vak v závodě Desjoyaux z důvodu estetiky a kvality svarů. Je zavěšen do speciálního profilu, který je připevněn ke konstrukci bazénu. Snadná výměna po letech provozu, bez zásahu do obruby nebo bazénu. K dostání v mnoha odstínech a provedení

Filtrační jednotka

Filtrace bez potrubních rozvodů vody okolo bazénu. Vynález, patent, výroba, vše exkluzivně Desjoyaux. Rychlá instalace, žádné možné nebezpečí úniku vody. Více v katalogu na straně 10-11.

Obrubní kámen

Čisté a elegantní zakončení hrany bazénu. Obrubní kameny jsou přilepeny flexibilním lepidlem na horní věnec bazénu. Důležitá funkce tohoto prvku je ochrana bazénu proti nečistotám. Přesazením přes vnitřní hranu konstrukce je dosaženo funkce tzv. „vlnolamu“, který částečně brání šplouchání vody z bazénu. Na rohy bazénu a obloukovité vstupní schodiště jsou používány speciální tvarovky.

Svislá a vodorovní výztuž

pro zajištění samonosné vlastnosti konstrukce je v horním a spodním věnci bazénu uložena a provázána vodorovná a svislá výztuž.

Betonové dno a stěny bazénu

pro dosažení monolitického bazénu jsou stěny a dno betonovány v jeden den. Tloušťka dna je cca 15cm, šíře stěn je 17cm

Ztracené bednění

Vynález, patent, výroba, vše exkluzivně Desjoyaux. Speciální oboustranné polypropylenové ztracené bednění, různé tvary a velikosti dosažené skládáním jednotlivých modulů po 25cm. Odolné vůči mrazu a pohybu terénu. Železobetonový monolit s životností Vašeho domu a dlouhodobou zárukou.

Betonové pilířky

možná varianta pro posílení stability okolní zpevněné plochy. V tomto případě doporučujeme provázat připravenou armaturu s výztuží desky pod dlažbu terasy.

Výztuž dna bazénu

svázaná se svislou i vodorovnou výztuží pro zajištění stability s vysokou statickou odolností.

Podpůrné patky

v místě jednotlivých spojů panelů ztraceného bednění jsou po předchozím směrovém a výškovém zaměření osazeny podpůrné patky, které umožňují jednofázovou betonáž stěn i dna bazénu, tedy současně v jeden den.

MONTÁŽ

1. fáze

Výkop pro Váš budoucí bazén vytyčíme na místě stavby a to jak směrově, tak výškově a dodáme veškerou výkresovou dokumentaci. Po provedení zemních prací je zhotoveno štěrkové hutněné lože pro založení podpůrných bloků, ke stavbě jednotlivých panelů bednění bazénu Desjoyaux.

2. fáze

Na podpůrné bloky postavíme oboustranné ztracené bednění z polypropylenu vyztužené v horním a spodním věnci jeklem. Po spojení jednotlivých segmentů/ dílů je bednění vyvýšeno vůči dnu bazénu tak, aby byla při betonáži docílená v jeden den betonáž stěn i dna bazénu. Vzniká konstrukce – velmi pevná, samonosná, monolitická a odolná vůči vlivům.

3. fáze

Následně proarmujeme horní věnec bazénu ocelovými pruty, které vkládáme do připraveného bednění. Třmínky prostrčíme jednotlivými kapsy bednění jako svislou výztuž, spojíme s výztuží horního a spodního věnce, které následně propojíme s výztuží dna.

4. fáze

Betonáž bazénu probíhá v jeden den a to jak stěn, věnců, tak i dna bazénu (jinak by to nebyl monolitický skelet). Betonáž provádíme přímo z mixu (nikdy ne zavlhlou směsí na sklápěčce z důvodu kvality betonu a jeho budoucích vlastností). Pokud není možné zajet mixem k bazénu, používáme beton-pumpu.

5. fáze

Zrání skeletu bazénu před obsypem a případnou stavbou teras je 2 až 4 týdny, tzn. standardní doba pro prvotní zrání betonu.

6. fáze

Na horní lem bazénu lepíme speciální obrubní kameny, které jsou vždy součástí dodávky. Lepení provádíme na flexibilní lepidlo. Obrubní kameny předsazujeme nad hladinu vody cca 2-3 cm, předsazení vytváří tzv. vlnolam. Ze strany terasy může být obrubní kámen také vyvýšen a to o 0,5 až 3,5 cm z důvodů zabránění splachování nečistot z terasy do bazénu při dešti nebo při mytí terasy. Obrubní kámen rovněž tvoří optickou hranici mezi vodou a terasou. Kameny spárujeme spárovací hmotou ve stejné barvě.

7. fáze

Před pokládkou lineru (bazénová folie pro vodotěsnost, blíže viz konstrukce – všeobecně) hrubé betonové dno bazénu opravíme stěrkou a následně opatříme geotextilií. Geotextilie lepíme na silikonové tmely a slouží pro příjemný nášlap na dně bazénu.

8. fáze

Železobetonový monolit vyčistíme a milimetrové spoje panelů přelepíme speciální páskou. Do horního profilu upevníme liner, který tvoří bezproblémovou vodotěsnost a vnitřní estetiku bazénu. Z prostoru mezi linerem a konstrukcí odsajeme vzduch a zároveň napouštíme vodu, po napuštění vody je liner usazen.

9. fáze

Zprovozníme filtrační jednotku.

10. fáze

Bazén po fyzické a chemické údržbě

LINER – BAZÉNOVÁ VODOTĚSNÁ FÓLIE

Úkolem lineru je zajíštění příjemné estetiky a vodotěsnosti vnitřního povrchu bazénu

Vyberte si barvu lineru dle Vašich představ. Díky široké nabídce barev a vzorů splníme požadavky na estetiku bazénů jak u funkcionalistických moderních domů, tak i venkovských sídel či klasických staveb.

Na svary lineru poskytujeme záruku 12 let.

Kompletní výroba lineru probíhá od A do Z přímo v závodě Desjoyaux ve Francii, pro tuto činnost byla postavena nová moderní výrobní hala.

Jednobarevné provedení

Moderní barvy

Lem lineru

ZDE JE NĚKOLIK DŮVODŮ PROČ LINER PRÁVĚ OD NÁS:

1

nesvařujeme liner uvnitř bazénu na místě. Svary jsou prováděny v závodě Desjoyuax na speciálních strojích. Nevytváří ostrou hranu, jsou téměř neviditelné a záruka je 2+10 let

2

pokud do lineru uděláte dírku jakýmkoli způsobem (normálním provozem je to velmi nesnadné – ani dítě s hračkou, ani pes, ani kamínek na dně bazénu otvory většinou nezpůsobí) toto narušení dokážeme na místě zjistit ultrazvukem a zalepit ho přímo pod vodou

3

liner Desjoyaux nevytváří na dně „faldíky“, protože je tzv. poddimenzovaný, což znamená „šitý“ na míru bazénu a záměrně o něco menší než je skutečná plocha, kterou má pokrýt. Monolitická železobetonová konstrukce Desjoyaux tah poddimenzovaného lineru při napuštění vydrží a nezbortí se

4

tlak sloupce vody při a po napuštění způsobí, že se liner tvarově přizpůsobí vnitřnímu prostoru a povrchu bazénu

5

po 15 až 20 letech se může liner lehce vyměnit bez jakýchkoliv zásahů do konstrukce a bez odbourávání obrubních kamenů

6

široká nabídka barev a vzorů splní požadavky na estetiku bazénů jak u funkcionalistických moderních domů, tak i venkovských sídel či klasických staveb

Filtrace
FILTRACE

BEZPOTRUBNÍ FILTRACE DESJOYAUX

Kvalita vody v bazénu je z 80% ovlivněna kvalitou a výkonem mechanické filtrace. Proto Desjoyaux používá filtraci umožňující zachytit částečky do velikosti několika málo mikronů.

Filtr Desjoyaux je mikroporézní s velkou filtrační plochou. Filtrace Desjoyaux používá speciální filtry z netkaného materiálu se schopností filtrace na 6 a 15 mikronů. Promyšlená konstrukce filtračních jednotek Desjoyaux nevyžaduje žádné vnější potrubní rozvody vody okolo bazénu. Tím jsou prakticky vyloučeny možné úniky vody z potrubních systémů.

VÝHODY FILTRAČNÍ JEDNOTKY DESJOYAUX

 • bez potrubních rozvodů a otvorů v konstrukci bazénu
 • rychlost instalace
 • mimořádná účinnost
 • úsporný a ekologický provoz
 • minimální rizika průsaků a úniků vody z bazénu
 • spolehlivost

Vývoj filtrační jednotky byl od počátku veden snahou o jednoduchost a účinnost. Tyto vlastnosti jsou vtěleny do všech modifikací filtračních jednotek v podobě základní závěsné verze GR.I 181, v konstrukci bazénu integrovaného filtračního panelu PF.I 181 nebo masážního a filtračního schodiště JET SET. Nejpodstatnější výhodou systému okruhového čištění vody je odbourání veškerých potrubních rozvodů vody okolo bazénu, které mohou být v budoucnu problematické z hlediska úniků vody pod okolní dlažbou či jen pod terénem. Pro filtraci Desjoyaux nepotřebujete technickou šachtu nebo místnost v domě.

Tradiční filtrační systém vnější recirkulace vody s nevýhodami
vyžaduje potrubní vedení v zemi, otvory v konstrukci bazénu a venkovní technickou šachtu nebo místnost v domě

Moderní filtrační systém vnitřní recirkulace vody s výhodami
nevyžaduje potrubní vedení v zemi, otvory v konstrukci bazénu a venkovní technickou šachtu nebo místnost v domě – kompaktní filtrace Desjoyaux

JAK FUNGUJE KOMPAKTNÍ FILTRACE DESJOYAUX

Voda je z bazénu nasávána do filtračního bloku vtokovou klapkou–skimmerem. Ten umožňuje nasávání pouze jedním směrem a zabraňuje zpětnému vytékání. Voda postupuje přes koš na hrubé nečistoty do filtračního vaku z vrstveného mikroporézního materiálu na bázi netkané textilie o propustnosti ok cca 6-15 μm. Voda se po úpravě vrací zpět do bazénu výtlačnou tryskou. Bazén není napojen na kanalizaci a vodovodní řad.

Závěsná filtrační jednotka GR.I 181

Základní verze filtrační jednotky byla patentována v roce 1983 a díky nezávislé koncepci řeší „všechna problémová místa“ klasických rozvodů bazénů. Odpadá instalatérská práce, úniky vody, ztráty v potrubí atd. Filtrační jednotky jsou dodávány se světly, filtračním vakem z mikroporézního materiálu o propustnosti ok 6 a 15μm a elektrorozvaděčem s jističi a časovým spínačem. Filtrační jednotka může být vybavena dalšími funkcemi jako např. protiproudem, ohřevem nebo elektrolýzou vody. Tuto filtrační jednotku je možno použít i pro stávající bazénová tělesa při rekonstrukci bazénu.

Zabudovaný filtrační panel PF.I 181

Filtrační panel PF.I 181 je integrován přímo do stěny konstrukce bazénu. Na stavbu je dopraven připravený k zabudování a betonáži včetně provázané armatury ve věncích a po obvodu bloku. Po jeho montáži do konstrukce bazénu je připraven pro betonáž prolitím konstrukčního betonu do dutých částí ztraceného bednění, jehož je přímou součástí. Filtrační panel tak tvoří s bazénem společný celek, princip filtrace je shodný jako u závěsné verze GR.I. Nový model PF.I 181 byl uveden na trh v roce 2016.

Schodiště
SCHODIŠTĚ

Myslete na budoucnost a praktičnost – používejte pohodlné vstupy do bazénu

Desjoyaux klade důraz na radostné užívání bazénu, které by mělo být především bezpečné. Klasický nerezový žebřík není v tomto směru optimální, pohodlnou a bezpečnou volbou. Románské schodiště přináší dostatek prostoru pro pohodlný vstup do bazénu. Jeho umístění je libovolné v krátké či dlouhé straně bazénu. Vnějším umístěním románského schodiště nezmenšujeme celkovou vnitřní plochu pro aktivní využití bazénu. Schodiště při stavbě pevně propojíme s konstrukcí bazénu tak, aby bylo schopno odolat velké zátěži. Tvoří tedy ucelenou součást bazénového tělesa. Horní lem schodiště na závěr osazujeme obrubními kameny.

Pro klienty, kteří nemají rádi zaoblený (románský) tvar, nebo jim tento tvar neladí s architektonickým a estetickým řešením, nabízíme schodiště vnitřní vestavěné přes roh nebo přes celou šíři krátké strany bazénu. Povrch vnitřních schodů je pokryt shodným linerem jako vnitřní prostor bazénu. Všechny typy schodišť jsou již z výroby opatřeny protiskluznou úpravou.

Schodiště navržené a vyráběné společností Desjoyaux je skutečnou technologickou špičkou. Jde o výrobu formou vstřikování a lisování recyklovaného plastu. Lis je druhým nejvýkonnějším a největším na světě s tlakem 5400 tun.

R176

Románské schodiště má vstupní šířku 150cm a vnější rozměr 75cm. Nejoblíbenější a nejpoužívanější schodiště u bazénu Desjoyaux.

R276

Románské schodiště má vstupní šířku 250cm a vnější rozměr 125cm. Větší schodiště pro větší rodiny s většími bazény.

Angle

Schodiště rovné přes roh bazénu. Zachová čisté linie bazénu a pohodlným vstupem.

Beach

Vnitřní schodiště rovné přes celou krátkou stranu bazénu. Zachová čisté linie bazénu s pohodlným vstupem a lenošením v měkké vodě

Příslušenství
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tepelné čerpadlo

K ohřevu bazénové vody se v posledních letech nejčastěji používá tepelné čerpadlo pracující na principu vzduch/voda. Jedná se o tepelné čerpadlo samostatně stojící a určené čistě pro bazén, které se vyrábí v několika výkonových stupních a ve dvou variantách, a to jako klasické tepelné čerpadlo a invertorové tepelné čerpadlo. Výhody invertorových tepelných čerpadel jsou hlavně: nižší hlučnost, možnost ohřevu i při teplotách pod bodem mrazu, delší životnost (kompresor i ventilátor nabíhají postupně a mají proměnný chod) a vyšší koeficient COP (lepší předání tepla v závislosti na spotřebované energii). Při výběru tepelného čerpadla mějte na paměti, kdy ho budete používat, jiné to je u zastřešených bazénů (tepelné čerpadlo se používá nejvíce na začátku a konci sezóny kdy jsou venkovní teploty nižší a je tedy potřeba vyššího výkonu) a jiné je to u bazénů bez zastřešení.

KLADY

 • nízké provozní náklady
 • prodloužení koupací sezóny
 • jednoduché napojení na filtrační jednotku
 • efektivní a ekonomický způsob ohřevu bazénové vody
 • titanové díly s pětiletou zárukou
 • jednoduché nastavení požadované teploty na digitálním displeji

ZÁPORY

 • určeno především pro venkovní bazény
 • umístění v zahradě u bazénu
 • optimální funkce při teplotách 15C a vyšších
 • nutné termo izolační zakrytí vodní hladiny nebo zastřešení

Tepelný výměník

KLADY

 • předává teplo z vnějšího zdroje /kotel, tepelné čerpadlo/
 • účinný a ekonomický způsob ohřevu bazénové vody
 • titanové díly s doživotní zárukou
 • jednoduché nastavení požadované teploty na digitálním displeji
 • snadné ovládání

ZÁPORY

 • nutný zdroj tepla
 • hospodárnost provozu určuje zvolený zdroj tepla
 • nutné termoizolační zakrytí vodní hladiny nebo zastřešení
 • určen především pro interiérové bazény

Elektroohřev

Vytápění bazénu je možné realizovat všemi dostupnými médii (elektrická energie, plyn, tepelné čerpadlo, solární panely). V případě že bude bazén napojen na ohřev vody, ať už jakýmkoliv systémem, nebo na alternativní systém čištění bazénové vody (elektrolýza – slaná voda), je nutné provést přípravu pro napojení tzv. by-passem. Samotná zařízení pro ohřev (výměníky) resp. generátor pro rozklad soli (elektrolýza) je možné umístit buď do šachty k bazénu nebo do technické místnosti. Technickou místností se může stát jakýkoli přístavek, kotelna, garáž atd., kde jsou veškerá zařízení na očích a můžete je jednoduše ovládat.

KLADY

 • umístění na výtlačném potrubí přímo ve filtrační jednotce
 • jednoduchá montáž
 • nezávislost na venkovní teplotě
 • využití i pro interiérové bazény
 • prodloužení koupací sezóny
 • titanové díly s doživotní zárukou

ZÁPORY

 • vysoké provozní náklady
 • nutné termoizolační zakrytí vodní hladiny nebo zastřešení

Elektrolýza DESJOYAUX – typ JD SEL (“slaná voda”)

Použití zařízení na elektrolytickou úpravu vody je jednou z velmi zajímavých a moderních alternativ dezinfekce bazénové vody. Tímto zařízením se pomocí elektrolytického štěpení NaCl (soli) vytváří potřebné prvky, nezbytné k zajištění biologicky nezávadné vody. Voda v bazénu je mírně slaná, přirozeně antiseptická, obsažená sůl přináší pocit svěžesti moře. Zařízení je možné kdykoliv propojit s filtračním okruhem. Dezinfekční účinek je v tomto případě cca1,2x vyšší než je účinek běžně používaného chlornanu sodného. Tato koncepce má mnoho výhod a může výrazně přispět ke kvalitě využívání vašeho bazénu. Elektrolýza JD SEL je zařízením poslední generace, tj.všechny řídící funkce jsou plně elektronické a hlavní generátor má tzv.samočistící vlastnosti – samočištění probíhá automaticky jednou týdně tzv. přepólováním. Pokud by zařízení nebylo tímto způsobem vybaveno, musí se každé cca dva měsíce rozebrat systém filtrace a generátor ručně čistit kyselinou solnou. U zařízení Desjoyaux dochází k čištění 1x za jednu až dvě sezóny.

Vysavače

Pro vysávání nečistot z bazénu se používají manuální vysavače, které jsou vždy součástí dodávky nebo speciální poloautomatické a automatické vysavače.

Poloautomatické vysavače se napojují na filtrační jednotku a nečistoty se vysávají přes filtraci. Na filtraci Desjoyaux lze tyto vysavače napojit pomocí originálního nástavce, který je standardní součástí výbavy bazénu Desjoyaux. Automatické robotické vysavače pracují v režimu vysávání samostatně. Jsou pohodlné, výkonné a účinné. Z tohoto hlediska přinášejí nejvyšší možný uživatelský komfort.

BAZÉNOVÝ VYSAVAČ JD CLEANER COMPETITIV 3

Nejlepší pomocník při údržbě a čistění Vašeho bazénu

 • vhodný pro rodinné bazény
 • rychlé a hygienické čištění filtru
 • automaticky čistí dno i stěny Vašeho bazénu
 • vhodný pro venkovní i vnitřní bazény
 • jednoduchá manipulace díky pojezdovému vozíku
 • snadné ovládání
 • již žádné pracné vysávání, už jen pohoda a relaxace u Vašeho bazénu

PARAMETRY A VÝKON VYSAVAČE

 • 2 automatické programy čištění → 1,5h dno i stěny a 2h dno i stěny
 • Indikátor plného filtru
 • pěnový kartáč je vhodný na všechny povrchy
 • vysavač JD Clean je použitelný do maximální velikosti bazénu 12x6m
 • 18ti metrový kabel
 • filtrační schopnost od 20ti mikronů
 • pojezdový motor 24V
 • sací motor 24V

Zastřešení bazénu

Jsme připraveni Vám navrhnout a namontovat zastření té nejvyšší kvality a to i bezkolejnicové

KLADY

 • omezuje únik tepla z vodní hladiny
 • předává teplo ze slunečního záření do vody (skleníkový efekt)
 • chrání bazén před povětrnostními vlivy
 • chrání bazén proti nečistotám
 • prodlužuje koupací sezónu – vytváří příjemné „mikroklima“
 • snadná manipulace
 • bezpečnost dětí a domácích zvířat

ZÁPORY

 • cena
 • stavební připravenost

Zimní plachta

KLADY

 • plošné zakrytí bazénu během zimy
 • udržení čisté vody v bazénu přes zimu
 • odolný materiál
 • chrání bazén proti nečistotám
 • cena
 • částečně omezuje průnik světla – snížení rizika růstu vodní řasy

ZÁPORY

 • ruční manipulace
 • nutnost obvodového kotvení do okolní plochy

Roletový systém

KLADY

 • omezuje únik tepla z vodní hladiny
 • snižuje odpar
 • možnost elektrického posunu
 • estetika – škála barev – čisté linie
 • bezpečnost
 • vhodné pro interiérové bazény

ZÁPORY

 • nechrání bazén proti nečistotám
 • neohřívá vodu (jen speciální solární rolety)
 • vyšší cena u el. posunu
 • výrazně neprodlužuje koupací sezónu (žádný skleníkový efekt)
 • neumožňuje pohodové koupání v chladnějších dnech

Letní solární plachta

KLADY

 • omezuje únik tepla z vodní hladiny
 • předává teplo ze slunečního záření do vody
 • cena
 • snižuje odpar

ZÁPORY

 • nechrání bazén proti nečistotám
 • náchylnější k poškození
 • neprodlužuje koupací sezónu
 • neumožňuje pohodové koupání v chladnějších dnech
 • ruční manipulace
Přijďte se podívat
Přijďte se podívat a inspirovat do našeho nového bazénového centra